Islamic Knowledge Knowledge Sects

இரு தளங்களில் தஃவாவும் அரசியலும்!

இரு தளங்களில்

தஃவாவும் அரசியலும்!

 

(இமாம் ஹஸனுல் பன்னா, ஷஹீத் ஸšயித் குதுப் (ரஹிமஹுல்லாஹ்), ஷெšக் ராஷித் அல்கன்னூஷி)

 

நவீன இஸ்லாமிய எழுச்சியில் இமாம் ஹஸனுல் பன்னாவின் எழுச்சியை யாராலும் மறுக்க முடியாது. குறுகிய காலத்துக்குள் அவர் ஏற்படுத்திய அதிர்வு அலாதியானது. மயங்கிக் கிடந்த சமூகத்தை உசுப்பி எழுப்

பினார். பெருந்தொகை கொண்ட மாணவர் குழுவொன்றை மிகக் கவனமாக உருவாக்கி விட்டார். இமாம் பன்னா தனது மார்க்க, அரசி யல், பொருளாதார, இயக்க கட்டமைப்பு என அனைத்து சிந்தனைகளையும் ‘ரஸாஇல்’ இல் சுருக்கமாகவும் தெளிவாகவும் முன்வைத் திருக்கிறார். அதிலும் குறிப்பாக அவரது பைஅத்துக்கான 10 அர்கான்களில் முதல் பகுதியான ‘பஹ்ம்’ (ஆழமான புரிதல்) எனும் தலைப்பில் முன்வைத்த 20 அடிப்படைகள் குறிப்பாக இஃவான்கள் மத்தியில் கூடிய கவனத்தைப் பெற்றன.

ஷெய்க் முஹம்மத் அல்கஸ்ஸாலி தனது ‘துஸ்தூருல் வஹ்தா அஸ்ஸகாபிய்யா’ எனும் நூலில் முன்வைக்கும் விளக்கம் மிகவும் அழகானது.

அல்லாமா யூஸுப் அல்கர்ளாவி ஏழெட்டு அடிப்படைகளை விளக்கி தனியான நூல்களை எழுதியிருக்கிறார்.

மறுபுறம் இமாம் ஹஸனுல் பன்னாவின் சிந்தனைகளால் தாக்கமுற்று இஸ்லாமிய வேலைத்திட்டத்தில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொண்ட ஸய்யித் குதுப் (ரஹிமஹுல்லாஹ்) காலப்போக்கில் மௌலானா மௌதூதி (ரஹிமஹுல்லாஹ்) அவர்களின் சிந்தனையால் தாக்கமுறுகிறார். இஸ்லாமிய நம்பிக்கை கோட்பாட்டை அரசியலுடன் தொடர்புபடுத்தினார். ஸய்யித் குதுபுடைய சிந்தனை இமாம் பன்னாவுடைய சிந்தனையுடன் சிறிதளவிலே வித்தியாசப்படுவதாக முஹம்மத் குதுப் குறிப்பிடுவார்.

அல்லாஹ்வுடைய சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவது கட்டாயமானது என்பதை இமாம் பன்னா தனது ஐந்தாவது மாநாட்டில் விளக்கியிருக்கிறார்.  அதனை செய்யது குதுப் ஒரு சில வித்தியாசங்களுடன் வடிவமைத்திருக் கிறார் என்பார். இருவரது சிந்தனையும் முதன்மைப்படுத்தலிலேயே வித்தியாசப்படுகின்றன என்று இன்னும் சில ஆய்வாளர்கள் கருதுகின்ற னர்.

இமாம் பன்னா இயக்க கட்டமைப்பு மற்றும் சமூக சீர்திருத்தம் ஆகிய பகுதிகளில் கூடிய கவனம் செலுத்த, இமாம் ஸய்யித் குதுப் அரசியலை யும் இஸ்லாமிய நம்பிக்கை கோட்பாட்டையும் தொடர்புபடுத்துவதற்கு முன்னுரிமை கொடுத்திருக்கிறார் என்பர். ஸய்யித் குதுப் ஆட்சி, ஆட்சியாளர் தொடர்பை ஈமான், குப்ரோடு தொடர்புபடுத்தினார். சமூகத்தை இஸ்லாமிய சமூகம், ஜாஹிலிய்ய சமூகம் எனப் பிரித்தார். இஸ்லாமிய கோட்பாடுகள், பெறுமானங்கள், பண்பாடுகள், நடத்தைகள், சட்டங்கள் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் சமூகத்தை இஸ்லாமிய சமூகம் என விளக்கினார்.

முஸ்லிம்கள் பெரும்பான்மையாக இருந்தும் இஸ்லாமிய சட்டங்கள் நடைமுறையிலில்லாத சமூகத்தை ஜாஹிலிய்ய சமூகம் என்றார்.

முஹம்மத் குதுப் போன்றவர்கள் இமாம் பன்னா, குதுப் ஆகிய இருவரது சிந்தனையும் முதன்மைப்படுத்தலிலேயே வித்தியாசம் பெறுகின்றன என வாதிடும் அதேநேரம், எகிப்தின் சட்ட வல்லுனர் தாரிக் அல்பிஸ்ரி வேறு கோணத் தில் அணுகினார். அவர் பின்வருமாறு கூறினார்: ஸய்யித் குதுப் ஒரு சிந்தனையாளர். ஹஸனுல் பன்னாவின் சிந்தனை களைவிட முற்றிலும் வித்தியாசமான சிந்தனையையே அவர் முன்வைத்தார். பன்னாவின் சிந்தனை அனைவரையும் ஒன்றிணைக்கக் கூடியது. பொதுமக்களை அது அரவணைத் துச் செல்கிறது. மெதுமெதுவாக கட்டியெழுப்பக் கூடியது. ஆனால், ஸய்யித் குதுபின் சிந்தனையோ ஒதுங்கிச் செல் லும் சிந்தனை. பிரிந்து செல்லக்கூடியது. பன்னாவின் சிந்தனை விதை நட்டு, அதனை தளிராக்கி, மரமாக்கி

நீண்டு அகன்று வளர வாய்ப்பளிக்கக் கூடியது. ஸய்யித் குதுபின் சிந்தனையோ நிலத்தின் கீழால் சுரங்கம் அமைத்து அதற்குள்ளால் பெரும் அணைகள் கொண்டு மறைக்கப் பட்ட மாளிகை போன்றது.

இறுதியில் இஃவான்கள் மத்தியில் ஒன்றுக்கொன்று முரணான இரு வித்தியாசப்பட்ட சிந்தனைகள் பரவின. இக்கட்டத்தை முஹ்தார் ஷன்கீதி மிக அழகாக விளக்குவார். 70, 80 காலப் பிரிவுகளில் எகிப்திய இஃவான்கள் ஸய்யித்

குதுபின் அரசியல் சிந்தனையைப் பின்பற்றி ஆட்சியதி காரம் கொண்டவர்களுடன் மோதி, அவர்களை விட்டும் முழுமையாக ஒதுங்கியதாகவும் குறிப்பிடுவார்.  சூடானிய இஃவான்கள் பன்னாவின் அரசியல் சிந்தனையை பின் பற்றி நமீரி போன்றவர்களுடன் இணக்கப்பாட்டுக்கு வந்த தாகவும் ஆட்சி அதிகாரங்களோடு மிகக் கவனமான நகர்வை மேற்கொண்டதாகவும் விளக்குகிறார்.

ஹஸன் துராபி போன்றவர்களது சிந்தனைப் பங்களிப்பும் அதனை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான அவர்களது வியூகங்களும் இமாம் பன்னாவின் நெகிழ்வுத் தன்மையிலி

ருந்து பெறப்பட்டவைதான். சுடானிய இஸ்லாமிய இயக் கத்தின் போக்கு பல நன்மைகளை பெற்றுக் கொடுத்தது.  கட்டம் கட்டமான வளர்ச்சி, அரசியல் அனுபவம், முதிர்ச்சி, பொருளாதார ஸ்திரத்தன்மை, நிர்வாகக் கட்டமைப்பில் அனுபவம், பாதுகாப்புப் படையில் அங்கீகாரம், அங்கத்துவம் கிடைத்தல்… என இன்னும் பல நன்மைகளையும் அதனால் ஈட்டிக் கொள்ள முடியுமாக இருந்தது. இப்பின்னணியில் ராஷித் அல் கன்னூஷி துராபியின் நீட்சியாக உருவெடுக்கிறார். பன்னாவின் நெகிழ்வுப் போக்கு, அனைவரையும் உள்வாங் கும் போக்கு என அவரது சிந்தனைக்கு மீண்டும் உயிர் கொடுக்கிறார்.

அரச அதிகாரத்தை விட்டும் ஒதுங்கி, அதனுடன் போராட்டமொன்றை உருவாக்கும் ஸய்யித் குதுபுடைய சிந்தனை நெடுங்காலமாக இஸ்லாமிய உலகில் ஆதிக்கம் செலுத்தியிருப்பினும் ஹஸன் துராபியும் அவரைத் தொடர்ந்து ராஷித் அல்கன்னூஷியும் இமாம் பன்னாவின் சிந்தனைக்கு மீண்டும் உயிர் கொடுத்தனர். அது இன்று தனக்கான இருப்பை மெதுமெதுவாக பெற்று வருகின்றது என்பதை மறுக்க முடியாது.

கன்னூஷி இமாம் பன்னாவின் சிந்தனையை இரு தளங்களுக்கு நகர்த்துகிறார். தஃவா துறையை ஒரு தளத்துக் கும் அரசியல் துறையை இன்னொரு தளத்துக்கும் ஆக்குகிறார். கலைகள் பல உருவாகி ஒவ்வொரு கலையும் அதற்கென்று நிபுணர்களை உருவாக்கிக் கொள்ளும் காலமிது. துறைசார்ந் தவர்களை வரவேற்கும் ஓர் உலகில்தான் நாம் வாழ்கிறோம். இந்நடைமுறை யதார்த்தத்தை கன்னூஷி தஃவாவிலும் அரசியலிலும் பிரயோகிக்கிறார். இரண்டினது இயங்கு தளங்களையும் பிரித்து விடுகிறார். கன்னூஷி தலைமை தாங்கும் நஹ்ழா கட்சி ஓர் அரசியல் கட்சி. அது ஏனைய அரசியல் கட்சிகளோடு கைகோர்த்து மக்கள் நலனை முதன் மைப்படுத்துகிறது. மதச் சார்பற்றவர்களோடு கைகோர்த்து அரசியல் அடக்குமுறைக்கு பதிலாக மக்கள் தேர்வையும் சட் டவாட்சியையும் கொண்டுவர அவர் பாடுபடுகிறார். நாட்டு மக்களின் பொருளாதார நிலையை உயர்த்த உழைக்கிறார். கருத்துச் சுதந்திரம், மத சுதந்திரத்துக்கு பாடுபட்டிருக்கிறார். கன்னூஷியின் இவ் அணுகுமுறை ஸய்யித் குதுபுடைய அரசியல் சிந்தனைக்கு முற்றிலும் வித்தியாசமானது. அரசியல் ஆய்வாளர் ஹலீம் ரானே கன்னூஷியுன் அரசியல் போக்கை ‘மகாஸித் அணுகுமுறை’ என்கிறார். ஷரீஆவின் அடிப்படை இலக்குகளாக நவீன கால அறிஞர்களால் முன்வக்கப்படும் மத சுதந்திரம், கல்வி, பொருளாதாரம், சுகாதாரம், சூழல் பாதுகாப்பு, நீதி, அபிவிருத்தி… முதலான அடிப்படை பகுதிகளில் கன்னூஷி கூடிய கவனத்தை குவித்திருக்கிறார். மறுபுறம், வெளிநாட்டுக் கொள்கையிலும் வித்தியாசமான போக்கைகைக் கொண்டு வருகிறார். மேற்கு, கிழக்கு நாடுகளுடன் அவர் ஏற்படுத்திவரும் நல்லுறவு இஸ்லாமிய அரசியல் சிந்தனையின் புதியதொரு அத்தியாயம். இமாம் பன்னாவின் அரசியல் சிந்தனையின் வளர்ச்சிக் கட்டமே அது. இஸ்லாமிய இயக்கங்கள் கிட்டிய எதிர்காலத்தில் கன்னூஷியின் போக்கை பின்பற்ற முற்படலாம் எனலாம். அரசியலையும் தஃவாவையும் பிரத்தியேகமான இரு தளங்களுக்கு நகர்த்துவதுடன் தேசத்தைக் கட்டியெழுப்புவ தில் சிந்தனை முரண்பாடு கொண்ட ஏனைய சக்திகளோடு கைகோர்க்கும் அணுகுமுறையையும் அவை பின்பற்ற வாய்ப்பிருக்கிறது.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *